Πολλά γλέντια στην πλατεία μαρκοπούλου με ετήσια πανηγύρια.